Những loại phòng chúng tôi đang có

Phòng đơn

300.000 VNĐ

Liên hệ đặt phòng

Phòng đôi

400.000 VNĐ

Liên hệ đặt phòng

Phòng Bungalow Đơn

500.000 VNĐ

Liên hệ đặt phòng

Phòng Bungalow Đôi

600.000 VNĐ

Liên hệ đặt phòng

Những hình ảnh